Mesleki Yeterlilik Hakkında

Sıkça Sorulan Sorular

MYK meslek standartlarını temel alarak teknik ve mesleki alanlarda ulusal yeterliliklerin esasını belirleme, ölçme ve değerlendirme sonucunda sertifikalandırmaya ilişkin kurumdur. Eğitim ile istihdam arasındaki ilişkiyi güçlendirmek ve hayat boyu öğrenme kültürünü oluşturmayı hedefler. En temel görevi ise Türkiye’de ulusal yeterlilik sistemini oluşturmak ve işletmektir.

Bireylerin kendi öğrenim ve kazandıkları mesleklerde (Usta çırak ilişkisi gibi), MYK’nın yetkilendirdiği belgelendirme kuruluşlarında ilgili ulusal yeterliliğe göre sınava girerek başarılı olma sonucunda verilen belge olup bu sayede kişiler ustalığını kanıtlama imkânı bulurlar. Bu belgenin öneminin en basit örneklerinden biri ise bireyin iş başvurusu esnasında veya çalıştığı sektörde mesleğini, beceri ve yetkinliğini sergileme şansı sunar ve kanıtlar.

5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununca Çalışma Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu alanlarda faaliyet veren 143 meslekte belge zorunluluğu vardır. Bu zorunluluktaki amaç iş kazalarını ve ölümleri en aza indirgemek, üretimde verimliliğin artması, nitelikli ve belgeli iş gücünün oluşması, orta ve uzun vadede işsizliğin azalmasını, kaliteli ürün ve hizmet sunulması, zaman ve malzemeden kazanç sağlamak vb. hedeflenmektedir. T.C. Çalışma Bakanlığının İstatistik raporuna göre %25 MYK belgeli personellerde iş kazasının azaltıldığı belirtilmiştir.

5544 sayılı Kanun gereğince; tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfa giren ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yayımlanan tebliğlerde belirtilen mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler çalıştırılamamaktadır.

Belgesi olmadan çalışanların, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan Tebliğin yayım tarihinden itibaren 12 ay içerisinde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alması gerekmektedir. Örneğin, 26 Eylül 2017 tarihli Tebliğde belirtilen mesleklerde çalışanlar 26 Eylül 2018 tarihine kadar MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almalıdır.

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış kişiler ve Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı mesleki eğitim okullarından ya da üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren bölümlerinden mezun olan kişiler o alanlardan MYK Belgesi alma zorunluluğu yoktur. Bu alanların dışında kalan tüm kurs bitirme belgesi, sertifika vb. belgeler çalışma hayatında geçersizdir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı iş müfettişleri tarafından yapılan denetimlerde ilgili mesleklerde belgesiz çalışan tespit edilmesi halinde işveren veya işveren vekiline belgesiz çalışan kişi başına 627 TL idari para cezası uygulanması hükme bağlanmıştır.

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde faaliyet veren mesleklerde, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belge zorunluluğu getirilmiş ilk belgelendirmede geçerli olmak üzere sınavlardan başarılı olan adayların sınav ücretleri T.C. Vatandaşı olma sureti ile İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

Belge zorunluluğu olan mesleklerde sınavlara girip belge almaya hak kazanan kişilerin, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenmiş limitler dâhilinde sınav ücretlerinin tamamı ile belge masraf karşılıklarının tamamı 2019 yılının sonuna kadar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

Kişinin teşvikten yararlanma talebinin yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından MYK’ye bildirildiği tarihi takip eden ayın 21’i ile 30’u arasında sınav ücretleri iade edilmektedir.

Teşvikten yararlanmak isteyen kişilerin yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına sınav başvurusu yaparken teşvikten yararlanmak istediklerini bildirmeleri ve kendilerine ait banka hesap numarası bilgisi vermeleri yeterlidir. Sınavlar sonucunda belge almaya hak kazanan kişilerin ödemiş oldukları sınav ücretleri kendilerine iade edilmektedir ve bu kişilerden belge masraf karşılığı talep edilmemektedir.

10 kişi ve üzeri sayıda aday için üçüncü kişiler veya kuruluşlar (işverenler) tek nokta başvurusu yaparak adayların sınav ücretlerini karşılayabilmektedir. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanıp teşvikten yararlanma hakkı elde etmiş kişilerin sınav ücretleri, ödemeyi yapmış olan üçüncü kişiye veya kuruluşa geri ödenir.

Bizim gibi TÜRKAK ve MYK tarafından denetlenen belgelendirme standartlarına göre akredite olmuş YBK giderek veya internet adresleri üzerinden başvuru yapılır. Belge almaya uygun olanları belirlendikten sonra girecekleri alanın ücretleri yatıran kişilerin kayıtları alınır. Devamında adil ve tarafsız şekilde yazılı ve uygulamalı olmak üzere 2 aşamalı sınava tabii tutulur ve başarılı olan adaylara girmiş olduğu yetkili kurumca belgeleri verilir.

Hayır, eğitim ihtiyacı olan kişiler eğitim almaya devam etmektedir. Ustalık belgesi ve diploma dışındaki belgeler 5544 sayılı Kanun gereği çalışma şartını karşılamadığı için kalfalık belgesi, katılım belgesi, geçici ustalık belgesi, vb. sahiplerinin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alması gerekmektedir.

Evet, ayrı ayrı ikisi için de MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almanız gerekmektedir.

Evet, girebilirsiniz. Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları, aday sayısına ve altyapısına bağlı olarak her şehirde sınav yapabilmektedir. Bulunduğunuz şehirde sınav yapabilen kuruluşların isimlerine ve iletişim bilgilerine www.myk.gov.tr/nerede internet adresinden ulaşabilirsiniz.

Sınavlara girebilmek için sınav öncesinde ilgili yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşuna sınav ücretinin ödenmesi gerekmektedir. Meslek bazında sınav ücretlerine ulaşmak için tıklayınız. – Ayrıca, sınavlar sonucunda belge almaya hak kazanan kişilerin belge masraf karşılığını da ödemesi gerekmektedir ancak MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilmiş mesleklerde uygulanan teşvikten yararlanan kişilerden belge masraf karşılığı talep edilmemektedir.

Sınavların tamamında ya da bir bölümünde başarısız olan kişiler yeniden sınavlara katılabilirler. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu olan mesleklerde teşvikten yararlanmak istediğini bildirmiş kişiler 1 kere sınav ücreti ödeyerek aynı kuruluşta 3 kez, söz konusu teşvikten yararlanmayan kişiler ise 1 kere sınav ücreti ödeyerek aynı kuruluşta 2 kez sınava girme hakkına sahiptir. Söz konusu ücretsiz sınav haklarının tamamını kullanıp belge almaya hak kazanamayan kişiler tekrar sınav ücreti ödeyerek sınavlara katılabilirler.

Hayır, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları adayları eğitime tabi tutmaksızın doğrudan sınavlara almaktadır.

Sınav ve belgelendirmesi yapılabilen ulusal yeterliliklerin %95’inde sınavlara katılmak için hiç bir şart bulunmamaktadır. Sınavlara giriş şartı bulunan ulusal yeterliliklerdeki giriş şartlarını ilgili ulusal yeterliliğin “Yeterlilik Sınav(lar)ına Giriş Şartları” bölümünde bulabilirsiniz.

Sınav ve belgelendirme faaliyetleri yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından yürütülmektedir. Sınav süreleri meslekten mesleğe farklılık gösterebilmektedir. Sınav süreleriyle ilgili bilgiye yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları ile iletişime geçerek öğrenebilirsiniz. Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının belge almaya hak kazanan kişileri MYK’ye bildirmesini takip eden 4-6 iş günü içerisinde belgeler yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına teslim edilmektedir.

Belge geçerlilik süresi ulusal yeterliliklerde belirtilmektedir, yeterliliklerin büyük çoğunluğunda bu süre 5 yıl olarak tanımlanmıştır. Bilişim sektöründe yer alan mesleklerde 4 yıl, kaynak mesleklerinde ise 2, 3 veya 6 yıl olarak değişkenlik göstermektedir.

Zorunluluk bulunmamakla birlikte mesleki yeterliliğini geçerli kılmak ve teşvik ve desteklerden yararlanmak isteyen kişilerin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alması tavsiye edilmektedir.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinin yurtdışında da geçerli olabilmesi için ülkemiz ile diğer ülkeler arasında karşılıklı tanıma anlaşmalarının imzalanması gerekmektedir. İleriki süreçte MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinin yurtdışında da geçerli olabilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir.